Yabancı Uyrukluların İstihdam Koruma Yasası’ndaki Hakları

Yabancı Uyrukluların İstihdam Koruma Yasası’ndaki Hakları 1

Yabancı Uyrukluların İstihdam Koruma Yasası Kapsamındaki Hakları

Yabancı Uyrukluların İstihdam Koruma Yasası kapsamındaki haklarınızın neler olduğunu öğrenmek istiyorsanız bu yazımızı incelemenizi öneririz. Ontario’da yabancı uyrukluların çalışma hayatındaki haklarıyla ilgili detaylı bilgilere bu yazımızı inceleyerek sahip olabilirsiniz.

yabancı-uyrukluların-istihdamı

Ontario’da yabancı uyruklu bir çalışan olarak Yabancı Uyrukluların İstihdam Koruma Yasası kapsamında birtakım haklarınız vardır. ESA (Employment Standards Act), Ontario’da çalışma hayatına dair hususları düzenleyen bir kanundur. ESA; Asgari ücret ve çalışma saatleri konusunda standartları belirler. EPFNA, Employment Protection for Foreign Nationals Act, 2009 (EPFNA) yani Yabancı Uyruklular için İstihdam Koruma Yasası’dır ve EPFNA ile güvence altına alınan çalışanlar, bu belge ile ESA kapsamındaki haklara dair bilgileri edinme hakkına sahiptir.

EPFNA; Ontario’daki göçmen veya yabancı uyruklular için geçici programlarda çalışan veya iş arayan yabancı uyruklular için geçerlidir. Örneğin; Ontario’da Geçici Yabancı Çalışan Programı kapsamında çalışıyor veya iş arıyorsanız EPFNA sizin için geçerlidir.

EPFNA ile ilgili detaylı bilgilere bu linkten ulaşabilirsiniz:
https://settlement.org/ontario/employment/my-rights-at-work/basic-working-conditions/your-rights-under-the-employment-protection-for-foreign-nationals-act/

ESA metnine ulaşmak için linki tıklayınız.

https://www.ontario.ca/laws/statute/00e41?_ga=1.255281472.936831515.1449066060 

Genel Hususlar

EPFNA (Yabancı Uyruklular için İstihdam Koruma Yasası) ne zaman yasa haline geldi?

Yabancı Uyruklular için İstihdam Koruma Yasası (Yatılı Bakıcılar ve Diğerleri), 2009, 22 Mart 2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu mevzuat sadece Ontario’da yaşayan bakıcı olarak istihdam edilen veya iş arayan yabancı uyruklulara uygulanmıştır. Mevzuat, 20 Kasım 2015 tarihinden itibaren 2009 yılında yürürlüğe giren yabancı uyruklular için İstihdam Koruma Yasası olarak değiştirildi ve yeniden adlandırıldı. Mevzuattaki değişiklik, başvuruyu bir göçmenlik veya yabancı geçici çalışan programı uyarınca Ontario’da istihdam edilen veya iş arayan tüm yabancı uyruklulara genişletti.

EPFNA (Yabancı Uyruklular için İstihdam Koruma Yasası) kim tarafından uygulanmaktadır?

EPFNA, Ontario Çalışma, Eğitim ve Beceri Geliştirme Bakanlığı İstihdam Standartları görevlileri tarafından uygulanır.

EPFNA (Yabancı Uyruklular için İstihdam Koruma Yasası) ile Kimler Güvence Altına Alınmaktadır?

EPFNA şu kişilere uygulanmaktadır:

 • Bir göçmenlik veya yabancı geçici çalışan programı (yabancı uyruklular) uyarınca Ontario’da çalışan veya iş arayan yabancı uyruklulara,
 • Bu şekilde çalışanların işverenlerine,
 • Bu şekilde çalışanlar için işe alım yapan kişi ve kurumlara,
 • Ve bu işverenler ile işe alım yapan kişi/kurumların adına hareket eden kişilere.

EPFNA (Yabancı Uyruklular için İstihdam Koruma Yasası) hangi önemli hak ve zorunluluklar getirmekte?

EPFNA (Yabancı Uyruklular için İstihdam Koruma Yasası):

 • işe alım uzmanlarının yabancı uyruklu kişilerden doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir ücret talep etmelerini yasaklar.
 • genel olarak, işverenlerin yabancı bir vatandaşın işvereni olmak için yapılan herhangi bir masraftan kurtulmasını veya yabancı bir vatandaştan kurtulmaya çalışmasını önler.
 • işverenlerin ve işe alım uzmanlarının pasaport veya çalışma izni gibi belgeler de dahil olmak üzere yabancı bir vatandaşın varlıklarını almasını yasaklar.
 • bir işe alım uzmanının, işverenin veya bu kişiler adına hareket eden bir kişinin, EPFNA kapsamındaki haklarını öğrenmek istemek veya talep etmek için yabancı uyruklu birini korkutmasını veya cezalandırmasını yasaklar.
 • işe alım uzmanlarının ve bazı durumlarda işverenlerin, EPFNA ve İstihdam Standartları Yasası 2000 (ESA) hükümleri uyarınca yabancı uyrukluların sahip oldukları hakları ile ilgili bilgi formları dağıtmalarını zorunlu kılar.

EPFNA ile korunan yabancı uyruklular, aynı zamanda ESA ile de korunmakta mıdır?

Evet, ESA genellikle yabancı uyruklular da dahil olmak üzere Ontario’da çalışan tüm çalışanlar için geçerlidir. ESA, çalışma saatleri, resmi tatiller ve fesih ve kıdem tazminatı gibi çoğu Ontario işyerlerinde asgari standartları belirleyen bir yasadır. Bazı çalışanlar için özel kurallar ve istisnalar geçerlidir. Daha fazla bilgi için İstihdam Standartları Yasası 2000 Hakkında Kılavuzu ziyaret edin.

Bir iş sözleşmesinde veya toplu sözleşmede yer alan bir hüküm, bir çalışana ESA kapsamındaki asgari standarttan daha büyük bir hak veya fayda sağladığı durumlarda, o hüküm geçerlidir.

Bir işveren, yabancı uyruklu bir kişiden haklarından vazgeçmesini isteyebilir mi?

Hayır. Yabancı uyruklu bir kişi, EPFNA veya ESA kapsamında herhangi bir haktan vazgeçmek için bir işveren, işe alım uzmanı, veya bunlara vekalet eden herhangi biri ile bir sözleşmeyi kabul edemez veya imzalayamaz. Böyle bir anlaşma geçersizdir. Örneğin, yabancı uyruklu biri, bir işe alım uzmanının işe alım ücreti talep etmesine izin veren bir sözleşme imzalarsa, anlaşma geçersiz olacaktır.

Dava Açma

Eğer birinin EPFNA’yı ihlal ettiğini düşünüyorsam ne yapmalıyım?

Eğer EPFNA ile korunuyorsanız ve bir şikayette bulunmak istiyorsanız, bu şikayet formunu indirebilir veya online olarak şikayette bulunabilirsiniz. Ayrıca, ServiceOntario Publicationstan online olarak veya 1-800-668-9938; İşitme Engelliler TTY (Metin Telefonu) 1-800-268-7095 numaralı telefonları arayarak basılı form edinebilirsiniz. ESA şikayetleri için kullanılandan farklı olarak, EPFNA’nın kendine özel şikayet formu olduğunu unutmayınız.

Bir şikayette bulunmak için zaman sınırlaması var mıdır?

Evet, ihlalin meydana geldiği tarihten itibaren üç buçuk (3,5) yıl içinde talepte bulunabilirsiniz.

Tanımlar

Yasalara göre kimler işe alım uzmanı olarak kabul edilir?

EPFNA’ya göre, bir kişi şu durumlarda işe alım uzmanı olarak kabul edilir:

 • kişi istihdam için bir kişi bulursa veya bulmaya çalışırsa;
 • kişi bir kişi için bir iş bulursa veya bulmaya çalışırsa;
 • kişi, ilk iki maddede belirtilen herhangi bir şeyi yaparken başka bir kişiye yardım ederse; veya
  kişi, ilk iki maddede belirtilen şeylerden herhangi birini yapmak için bir kişiyi başka bir kişiye yönlendirirse.

Yasalara göre kim yabancı uyruklu kabul edilmektedir?

EPFNA’ya göre, yabancı uyruklu bir kişi şunlar olmayan kişidir:

 • Kanada vatandaşı, veya
 • Federal Göçmenlik ve Mülteci Koruma Yasası kapsamında daimi oturum sahibi kişi.

Koruyucu hükümler

Yasa, yabancı uyruklu birinden istihdam için ücret alma konusunda ne söylüyor?

Bir işe alım uzmanı (veya onun adına hareket eden biri), yabancı uyruklu birinden, ona sağlanan herhangi bir hizmet, mal veya fayda için herhangi bir ücret alamaz. Örneğin, bir işe alım uzmanı, yabancı bir vatandaşın Ontario’da çalışmaya başlaması için gerekli olan iş bulma, işgücü piyasası Etki Değerlendirmesi veya başka bir şey için ücret talep edemez.

Yabancı uyruklu birinden maliyetlerin geri tahsiline ilişkin yasa nedir?

Genel olarak, EPFNA, işverenlerin doğrudan veya dolaylı olarak işe alım ücretlerini veya yabancı uyruklu birinin işvereni olma veya olmaya çalışmakla bağlantılı olarak maruz kaldıkları diğer masrafları geri tahsil etmelerini yasaklamaktadır. Örneğin, işveren yabancı uyruklu birinin istihdamı için bir işe alım uzmanına ödediği ücreti geri alamaz. Ancak, bu genel kuralın bir istisnası vardır: 26 Kasım, 2015 yılından itibaren federal hükümetin “Mevsimlik Tarım İşçisi Programı (SAWP)” kapsamında yabancı uyruklu çalıştıran işverenler, eğer kesintilere SAWP iş sözleşmesi altında müsaade edilirse, hava yolculukları ve çalışma izinlerinin maliyetlerini geri tahsil edebilirler.

Bir işveren veya işe alım uzmanı, yabancı bir vatandaşın mülkünü alabilir veya elinde tutabilir mi?

Hayır. Bir işe alım uzmanı veya işveren (veya bunlar adına hareket eden bir kişi) yabancı uyruklu birinin pasaportu veya çalışma izni de dahil olmak üzere herhangi bir mülkünü alamaz veya saklayamaz.

İşe alım uzmanları veya işverenler tarafından yabancı uyruklulara hangi özel bilgiler sağlanmalıdır?

İşe alım uzmanlarının, Çalışma, Eğitim ve Beceri Geliştirme Bakanlığı tarafından yayınlanan bilgi belgelerinin en son sürümünü, ilk temas kurduktan sonra mümkün olan en kısa sürede yabancı uyruklu çalışanlara sunmaları gerekmektedir. İstihdam Standartları Direktörü farklı yabancı ülke kategorileri için farklı belgeler yayınladıysa, ilgili belgeler sağlanmalıdır.

Yabancı uyruklu kişinin ilk dili İngilizce değilse, işe alım uzmanı bilgi sayfasının bu dilde mevcut olup olmadığını öğrenmeli ve eğer öyleyse, işe alım uzmanı hem İngilizce sürümünü hem de çevrilmiş belgeyi sağlamalıdır. Bu bilgi formları EPFNA web sitesinde mevcuttur.

Bir işveren, bir işe alım uzmanı kullanmadan yabancı uyruklu birini işe aldıysa, işveren, işe başlamadan önce yukarıda açıklanan belgeleri sağlamaktan sorumludur.

istihdam-güvenliği-yasası

Genişletilmiş EPFNA yürürlüğe girdiğinde (20 Kasım 2015) yabancı uyruklu kişi zaten işveren için çalışıyorsa, o işveren ilgili belgeleri yabancı uyrukluya sağlamalıdır.

Yabancı uyruklulara verilmesi gereken iki bilgi formu vardır:

İşe alım uzmanlarının ve işverenlerin EPFNA kapsamında tutmaları gereken kayıtlar nelerdir?

Bir işe alım uzmanı şu kayıtları tutmalıdır:

 1. yabancı uyruklu kişinin ismi
 2. işe alım uzmanının bulduğu veya bulmaya çalıştığı veya işe alım uzmanının yabancı uyruklu kişiyi yerleştirdiği veya yerleştirmeye çalıştığı her işverenin veya potansiyel işverenin adı ve adresi
 3. işveren tarafından işe alım uzmanına ödenen miktar
 4. ödeme tarihi, ve
 5. ödeme nedeni.

Bir işveren şu kayıtları tutmalıdır:

 1. işverenin yabancı uyruklu kişinin istihdamı için ödeme yaptığı her bir kişinin ismi ve adresi
 2. ödeme tarihi, ve
 3. ödeme miktarı.

Bir işverenin ESA kapsamında da tutması gereken kayıtlar olduğunu unutmayınız.

EPFNA’da mevzuat uyarınca haklarını iddia eden çalışanların cezalandırılmamasını sağlamak için hükümler var mı?

Evet. Bir işe alım uzmanı, işveren veya bunlar adına hareket eden bir kişinin yabancı uyruklu birini aşağıdaki maddelerden dolayı korkutması veya cezalandırması yasaktır:

 • eğer yabancı uyruklu kişi, birinden EPFNA veya ESA’ya uymasını isterse, 
 • EPFNA veya ESA kapsamındaki haklarını sorar veya talep ederse,
 • EPFNA veya ESA kapsamında bir hakkını kullanır veya kullanmaya çalışırsa, veya
 • EPFNA veya ESA kapsamında şikayette bulunursa, veya
 • EPFNA veya ESA kapsamında bir istihdam standartları görevlisine bilgi verir, ifade verir, veya bir adli işleme katılırsa.

 

İstihdam koruması ile ilgili güncel gelişmeleri Ontario Çalışma, Eğitim ve Beceri Geliştirme Bakanlığının sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz:

https://www.facebook.com/OntarioAtWork/

 

Yasayla ilgili daha detaylı bilgi ve sıkça sorulan sorular için bu linki inceleyebilirsiniz.

https://www.labour.gov.on.ca/english/es/faqs/epfna.php

Kanada’da iş hayatı ve çalışan olarak iş hayatında ne gibi haklara sahip olduğunuzla ilgili detaylı bilgiler için bu yazımızı incelemenizi tavsiye ederiz.

Kanada’da İş Hayatı ve İş Bulma Hakkında Herşey

Ontario’da çalışma saatleri ve mesai ücretleri ile ilgili detaylı bilgi için bu yazımızı inceleyebilirsiniz.

Çalışma Saatleri ve Mesai Ödemeleri ile İlgili İşçiler İçin Bilgiler

 

 

Read Previous

Çalışma Bakanlığı’nda Hangi Durumlarda Dava Açabilirim?

Read Next

Eğitim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *