Vatandaşlığa Hak Kazanmada Düşüşler Oldu

Vatandaşlığa Hak Kazanmada Düşüşler Oldu 1

Oct 6 2015–Vancouver BC–Citizenship ceremony: New Canadians take the citizenship oath during a ceremony in Vancouver. (Photographs by Brian Howell)

Kanada’da 1991 yılında %82 olan vatandaşlık kazanma oranı 2016’daki verilere göre %86 seviyesinde gerçekleşti. Bunun yanı sıra umut verici bir gelişme olarak vatandaşlık elde etmede önemli düşüşler gözlendi. Örneğin, 1996 yılında 5 yıldır Kanada’da yaşayan göçmenlerin %68’i vatandaş olmaya uygunken 2016 yılında bu oran %43’e düştü. Kanada nüfus verileri değerlendirildiğinde 2016 yılındaki vatandaşlık oranlarının 2006 yılına nazaran düştüğü görülür. En fazla düşüş ise dar gelirli, dil becerileri düşük ve eğitimsiz göçmenlerde görüldü.

Göçmenler Arasında Vatandaşlığa Geçişte Neden Düşüş Yaşandı?

Kanada tarafından son 10 yılda gerçekleştirilen vatandaşlık politikalarındaki değişikliklerden dolayı vatandaşlığa geçişte ciddi bir değişim gözlendi. 2010 yılında Kanada yeni dil yeterlilik koşulları ve dil sınavını devreye soktu. 14 ile 64 yaş arasındaki göçmenlerin İngilizce sınavında yeterliliklerini göstermeleri ve en az 75 puan almaları gerekir.(Önceki geçiş puanı 60’tı.) 2017 yılında yapılan değişiklikle yaş sınırı 18 ile 54 olarak düzenlendi. Bu değişikliklerin yapılmasında göçmenlerin dil yeterliliklerini göstermeleri ve Kanada tarihi, coğrafyası, politikası, hukuk ve ekonomisini iyi anlayabilmeleriyle bütünleşmeye destek verilmesi amaçlandı. Hükümet ayrıca kopya olaylarını engellemek ve göçmenlerin bilgisini ölçmek adına vatandaşlık sınavlarının farklı versiyonlarını uyguladı.

Yukarıdaki durumlara ek olarak Şubat 2014’’teki düzenleme ile yetişkinler için vatandaşlık başvuru ücreti 100$’dan 300$’a yükseltildi. Ocak 2015’te bu rakam 530$ oldu. Çocuklar için başvuru ücreti 100$ olarak kaldı. Hem çocuklar hem de yetişkinlerden alınan Vatandaşlık Hakkı Ücreti olarak 100$ alındı. 

Ücret zamlarının hükümetin yaptığı harcamaların geri alınabilmesi için yapıldığı vurgulandı. 

Vatandaşlık için dil yeterliliklerinde daha sıkı şartların koşulması konuşma becerisi zayıf ve eğitim düzeyi düşük göçmenlerin vatandaş olmasını zorlaştırdı. Dahası vatandaşlık başvuru ücretlerindeki artış dar gelirli göçmenlerin bu ücretleri karşılamasını daha da zorlaştırdı. Bir kişinin vatandaşlık için ödemesi gereken tutar vatandaşlık ücretinin 630$ olduğu düşünüldüğünde 4 kişilik bir ailenin 1500$ ödemesi gerekir ki bu neredeyse imkansızdır.

Vatandaşlık Oranları Artmalı

Politika değişiklikleri, vatandaşlık elde etme oranlarını gelecek yıllarda arttırabilir. Örneğin, Kanada son on yılda ekonomik sınıf seçimi konusundaki standartlarını yükseltti. Bu da dil yeterliliği daha yüksek göçmenlerin Kanada’ya gelmesine neden oldu. Aile sınıfı göçmenleri Kanada vatandaşları benzer sosyo-ekonomik özelliklere sahiptir bu da daha yüksek aile sınıfı seçimi sonrasında daha yüksek beşeri sermayeye sahip göçmenlerin Kanada’ya gelmesinin sonucudur.  18 ile 54 yaş arası göçmenlere uygulanan dil sınavındaki düzeyin düşürülmesi vatandaş olma oranını arttrıcaktır çünkü yaşlı nüfusun İngilizce ve Fransız yeterliliği gençlere göre daha azdır. Liberallerin 2019 seçim kampanyasında sözünü verdiği uygulama yasalaşırsa maliyetler vatandaşlığa geçişte engelleyici bir faktör olmaktan çıkar. 

Daha İyi Uygulamalar Getirilmeli

Kanadalı vatandaşlık politikaları araştırmacısı Andrew Griffith’e göre daha iyi uygulamaların getirilmesi federal hükümetin göçmenlerin vatandaşlığa geçişi ne kadar kısa sürede tamamladıklarını izlemelerini kolaylaştıracak. Griffith yakın tarihli bir yazısında; hükümetin göçmenler tarafından vatandaşlığa geçişi Kanada’ya ne zaman taşındıklarını dikkate almaksızın sayıya dayanarak ölçmeye eğilimli olduğunu gözlemlediğini söyledi.

Bu yaklaşımın sınırlamaları göçmenlik ve vatandaşlık ile ilgili politika reformlarının ve sosyoekonomik koşulların nelerden etkilendiğini ölçmekte başarısız olur. Griffith; Kanada’nın bütünleşme ve vatandaşlık elde etmede destekçi rolünü ölçmek için yeni uygulama standartlarını yürürlüğe koyması gerektiğini belirtti. Bu da göçmenlikten vatandaşığa geçen bireylerin oranlarını resmen ölçen uygulama standartları ile mümkün olur. 

Söz konusu düzenlemeyle Kanada’da daha yüksek vatandaşlık oranlarının teşvik edilmesi için politika değişiklikleri yapılmasına katkı sağlayacağı vurgulanır.

2024’te %40?

Gelecek mali yılda harcanacak olan 75 milyon $ ile kıyaslandığında Liberaller; 2023-24’te vatandaşlık başvuruları için 110 milyon $ harcayacaklarını tahmin ediyorlar. %40 oranında bütçe artışının hükümetin %40 oranında yeni vatandaş artışı beklediğini gösteriyor. 

Bu durumda Kanada’da son yıllardaki göçmenlikten vatandaşlığa geçiş oranları tersine dönecek ve Kanada OECD’de entegrasyon konusundaki liderliğini sağlamlaştıracaktır.

Read Previous

Kanada 2024 İtibarıyla Göçmenlerin Vatandaşlığa Geçişinde %40 Artış Bekliyor!

Read Next

Kanada’da İstihdam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *