Araştırma: Göçmen Çocukları Okulda Daha Başarılı Olsa da İş Yaşamında Başarısız Oluyor

Araştırma: Göçmen Çocukları Okulda Daha Başarılı Olsa da İş Yaşamında Başarısız Oluyor 1

Yeni bir araştırmaya göre göçmen çocukları Kanada’daki eğitim seviyesini arttırıyor. 2006 yılında gerçekleştirilen ve 13-17 yaş arasındaki çocukların 10 yıllık verilerinin değerlendirildiği çalışmada göçmen çocuklarının Kanadalı ailelerin çocuklarından daha başarılı performans sergiledikleri ortaya çıktı. Araştırmayı gerçekleştiren Martin Turcotte’ın ifadelerine göre ‘Birçok Avrupa ülkesinin aksine Kanada’daki göçmen çocukları göçmen olmayan akranlarına göre lise sonrası eğitimi tamamlamada daha istekli ve başarılı.’

2006 ile 2016 yılları arasındaki nüfus verilerini kullanarak hazırlanan çalışmada göçmen çocuklarının başarısı Kanada’ya göç ettikleri bölgelere göre farklılık gösteriyor. Turcotte’a göre, Göçmen çocukların başarısını onların göç ettikleri bölge ile beraber değerlendirmenin ölçülemeyen faktörleri anlamada ve hedeflenen destek programlarını geliştirmede ikili bir amaca hizmet eder. Çalışmaada 3 kuşaktan daha fazla süredir Kanada’da yaşayan ailelerinin çocukları Kanada dışından gleen çocuklara göre lise ve sonrası eğitimi almada daha başarısızdır. 2006’da 13-17 yaş arası yapılan çalışmada göçmen çocukların lise ve sonrası eğitim oranı %72 iken Kanadalı çocuklar için aynı oran %67’ydi.

Aynı çalışmaya göre göçmen çocuklar ve ailelerinin üniversite diplomasına sahip olma oranları %43’ken bu oran Kanadalılar için %29 seviyesinde. Çin ve Japonya gibi Doğu Asya ülkelerinden göç edenlerin çocukları aynı bölgeden göç edenlerin torunlarına göre daha yüksek bir eğitim seviyesine sahiptir. İki grup arasında Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik gibi üniversite derecesine sahip olma oranı neredeyse 2,5 kat kadar. 

Karayipler, Bermuda ve Orta Amerikalı göçmen çocuklarının 3. Jenerasyon göçmenlere göre lise ve sonrası eğitimde daha az başarılıdır. Çalışma göçmen çocuklarının neden daha başarılı olduğu ile alakalı bir sonuca varmasa da literatürde bu konuya katkı yapan bazı faktörleri inceler.

Turcotte, Göçmenlerin kendileri ve çocukları için daha başarılı bir gelecek inşa etme konusunda motivasyonu yüksek ve hırslı olduklarını söyledi. Bu başarılı gelecek de genelde akademik bir başarı üzerine inşa edilir. Göçmen ebeveynler Kanada’da doğan jenerasyona göre çocuklarından daha yüksek beklentiler içindedir. Bu da onların hırslı olmasına etki eder. İstatistiklere göre ebeveynleri lise ve daha yüksek bir eğitime sahip olmayan göçmen çocuklarının üniversite diplomasını elde etme olasılığı Kanada doğumlu ebeveynlerin çocuklarına göre daha yüksektir.

İşgücü Piyasası Verileri

Eğitim konusundaki verilere rağmen göçmenlerin iş gücüne katılmadaki oranı (83.3) Kanada doğumlu ailelerin çocuklarına (81.8) göre sadece %1.5 daha yüksektir. Maaşlar açısından değerlendirildiğinde göçmen çocukların yıllık kazançları Kanadalı ailelerin çocuklarına göre daha yüksektir. (Sırasıyla 46.580 $ ve 43.470$. Fark yaklaşık 3.110$)

Göç ettikleri bölgeye göre bir değerlendirme yapıldığında Doğu Asyalılar ile 3. ve daha yüksek jenerasyon Kanadalılar arasındaki fark oldukça ciddidir. Doğu Asyalılar yıllık bazda yaklaşık 12.200$ daha fazla kazanır. Buna karşılık Orta Amerika, Bermuda ve Karayipler’den göç edenler 5.030$ ila 5.800$ daha az kazanır.

Yıllık kazanç bazında göçmen ailelerin kız çocukları ile Kanadalı ailelerin kız çocukları aynı değerlere sahiptir. Ancak erkeklere bakıldığında fark çok daha büyüktür. Eğitim seviyeleri aynı olmasına rağmen göç ettikleri bölgeler farklı olan göçmen çocuklarına tam zamanlı çalışma için ödenen ücretler Kanadalı ailede doğanlara ödenen ücretlerden daha azdır. Çalışma; kültür, ayrımcılık ve tutku gibi faktörlerin bölgesel bağlamda sonuçlara ne kadar etki ettiğini tartışmamıştır.

Read Previous

Emekli Olduğumda Devletten Finansal Yardım Alacak mıyım?

Read Next

İş Bulma Sayfaları Nelerdir?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *